Altijd gastvrij...

Inspiratiesessie 1 juni 2022

Op 1 juni 2022 waren alle ondernemers van Leer Dongen Kennen uitgenodigd voor een inspiratieavond bij brouwerij Opener. De opzet was om de ondernemers te inspireren en bovenal een aantal goede ideeën op te doen om Dongen qua ondernemerschap succesvol te maken. Daarvoor was Frans Goenee, conceptmanager en gastvrijheidsspecialist uitgenodigd, die de ondernemers meenam in zijn ervaringen bij de Efteling. Gastheer van de avond was Teun Aarden. Voorzitter Geert Trommelen heette de bijna 50 aanwezige ondernemers van harte welkom, waarbij van de barbecue de gasten van heerlijke spiesjes werden voorzien.

 

Na de opening volde de inspirerende toespraak van Frans, die vanuit zijn ruime ervaring op het gebied van gastheerschap en concepten en zijn ervaring als voormalig voorzitter van de ondernemersvereniging in Kaatsheuvel de ondernemers meenam in zijn kennis en ervaring. Nadien was  er ook gelegenheid om ideeën te delen over hoe we in Dongen als gezamenlijke ondernemers het dorp aantrekkelijker te maken, De aanwezigen werden daarbij gestimuleerd door Teun Aarden. In breakout-sessies werden met ‘geeltjes’ allerlei ideeën over wat de ondernemers wel of juist niet moesten doen verzameld. Hierover werd ook nog kort gediscussieerd. Al deze opmerkingen zijn vervolgens opgehaald, zodat op een rustig moment het bestuur al deze input kan verwerken.

 

Er was veel tijd ingeruimd om te netwerken en te borrelen in en rond het gezellige proeflokaal van brouwerij Opener.
Het werd een gezellige en leerzame avond.