Altijd gastvrij...

Natuurgebied Ecologische Verbindingzone

Cultuur & Natuur

De ecologische verbindingszone dient als leef- en trekgebied voor amfibieën, vleermuizen, dagvlinders, libellen en kleine zoogdieren.